DruštvoVesti

USVOJEN PREDLOG BUDŽETA ZA 2021.GODINU OD PREKO 4,5 MILIJARDI DINARA

Skupština grada Leskovca je na današnjoj sednici usvojila predlog odluke o budžetu grada za 2021.godinu, kao i predlog kadrovskog plana Gradske uprave za narednu godinu.

Budžet grada Leskovca za narednu godinu je projektovan tako da su planirani prihodi za narednu godinu u gradskoj kasi  4 milijarde 556 miliona 122  hiljade dinara,  25 odsto sredstava čine namenski i nenamenski transferi, odnosno milijardu 132 miliona 973 dinara, a samostalni izvori prihoda lokalne samouprave su 921 milion dinara. 

Rashodi su planirani takodje u iznosu od 4 milijarde 556 miliona 122 hiljade   dinara. Sledeće godine 9,1% budžeta planirano za oblast kulture, 5,4% za sport, 5,2 % za osnovno, 2,6% za srednje obrazovanje, a 8,2% za predškolsko obrazovanje, dok je 7,4% budžeta rezervisano za oblast socijalne zaštite, kazao je gradonačelnik Leskovca Gorav Cvetanović obrazlažući predlog odluke o planiranim sredstvima u gradskoj kasi. 

Usvojeni su zatim predlozi kadrovskih planova za GU grada Leskovca i Gradskog pravobranilaštva i Sužbe za budžetsku  za narednu godinu.

Data je saglasnost na sporazum o regulisanju medjusobnih odnosa  izmedju PHOENIX Parme doo Beograd, Vega doo iz Valjeva i ADOC doo Beograd kao dobavljača i grada Leskovca i Apoteke Leskovac . Za radnike  Apoteke je gradonačelnik predložio da se proglase tehnološkim viškom. Da bi se rešio problem dugovanja u stotinama miliona dinara bila je potrebna pomoć i države.

Odbornici su usvojili predloge  odluka o osnivanju ustanova kulture na teritoriji grada Leskovca.

Data je saglasnost na plan detaljne regulacije za područje Plana generalne regulacije 5 Hisar izmedju ulica Kosmajske i Lepše Stamenković.

Usvojen je predlog odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Leskovca.

Usvojen je predlog rešenja na izmene i dopune programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda  za razvoj poljopirivrede na teritoriji grada Leskovca za 2020.godinu  kao i programa podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja za ovu godinu.

Odbornici su se saglasili sa   predlogom  rešenja o rezrešenju i imenovanju  predsednika i člana komisije  Skupštine grada  Leskovca za sprovodjenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad i  predlog odluke o stavljanju van snage odluke o sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje  direktora JKP ,,Toplana” u Leskovcu zbog promene članova komisije za izbor.

Za predsednika ove komisije imenovana je diplomirana pravnica Jasminka Milenković, a za člana diplomirani pravnik Dragoljub Djordjević.

Članovi gradskog parlamenta su dali saglasnost na predloge odluka o sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP ,,Toplana”, JKP ,,Vodovod” i JKP ,,Komunalac” u Leskovcu.

Usvojena je odluka o ukidanju Centra za ekonomiku domaćinstva ,,Danica Vuksanović” zbog smrti stečajnog upravnika Miroslava Milića, a na ovo mesto je postavljen Rober Mitrović.

Razrešenjima, izborom i imenovanjima članova Nadzornih i Upravnih odbora ustanova kulture završeno je današnje zasedanje gradske skupštine.