HronikaVesti

VANRENDA SITUACIJA U CRNOJ TRAVI

Zbog velike količine snega koja je pala na teritoriji opštine Crna Trava i zbog prekida u snabdevanju električnom energijom predsednik opštine Crna Trava danas jeproglasio vanrednu sitauaciju u toj opštini. Trenutno je oko 2000 korisnika bez električne energije, a u prekidu su i mobilne, telefonske linije. Sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo, opštinskog i okružnog štaba za vanredne situacije su na terenu.