DruštvoVesti

VIDEO-KONFERENCIJSKA OPREME ZA VIŠE SUDOVE

Prvih pet viših sudova u Srbiji dobilo je video-konferencijsku opremu i posebno opremljene prostorije u kojima će biti omogućeno svedočenje žrtava i svedoka putem audio-video linka. Opremu su dobili viši sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru.

Videokonferencijska oprema, u vrednosti od 150.000 evra, donirana je sudovima okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Republici Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde, navodi se u zajedničkom saopstenju ovih institucija.

Na ovaj način ubuduće će biti izbegnuta takozvana „sekundarna viktimizacija žrtava i svedoka“ i njihovo neposredno susretanje sa optuženim pre, tokom i posle suđenja, što će ujedno doprineti i davanju kvalitetnijih iskaza pred sudom.

Predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović pojasnio je da će žrtve od sada biti fizički odvojene od ostalih učesnika krivičnog postupka.

Biće u posebnoj prostoriji koja, kako je rekao, odiše ambijentom prijatnog dnevnog boravka, osećaće se sigurno i bezbedno, što će omogućiti i njihov kvalitetan iskaz pred sudom.

„Često se dešava da od njihovog iskaza zapravo zavisi i sam ishod krivičnog postupka, a neretko i donošenje sudskih odluka. U tom smislu mislim da treba da se stvori atmosfera u kojoj će svedoci i žrtve moći da se osećaju slobodno, da mogu da svoju izjavu pred sudom daju bez traumatičnog ponavljanja posledica kroz koje prolaze prilikom svedočenja u sudskom postupku, naročito kada se radi o najtežim krivičnim delima protiv života i tela, protiv polnih sloboda“, istakao je Stepanović.

Savetnik za pružanje podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela Višeg suda u Beogradu Ljubinka Marković ukazala je da se iskaz dat putem video veze istovremeno snima, što znači da žrtva ne mora više puta tokom postupka da ponavlja svoj iskaz, kao što je to do sada bio čest slučaj.

„Svako takvo svedočenje predstavlja i ponavljanje stresne situacije. Uz pomoć ove opreme postupak je i za žrtve i za svedoke mnogo bezbolniji, čime se ubrzava i proces oporavka žrtve“, istakla je Marković.

Donacija predstavlja i doprinos efikasnijem radu pravosudnog sistema, jer otvara mogućnost umrežavanja više različitih sudova, doprinosi smanjenju epidemijkog rizika, a na  ovaj način neposrednu komunikaciju sa žrtvom ili svedokom tokom njeogvog svedočenja vodi isključivo sudija.

„Pitanja, naravno, mogu postavljati svi oni koji su procesno u toj mogućnosti, ali će sudija prilagoditi pitanja, isključiti sve one faktore koji destabilišu oštećenog, koji su pežorativni ili na bilo koji način žrtvu mogu učiniti emocionalno nestabilnom i nesposobnom da da pravi odgovor“, objasnila je sudski savetnik Ljubinka Marković.

Donacija srpskim sudovima pomenutom opremom usledila je povodom Evropskog dana žrtava kriminala koji se obeležava na danasnsji dan širom Evrope od 1991. godine.

Cilj obeležavanja ovog dana je da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe, učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava.

Procene su da u Evopi na godišnjem nivou oko 75 miliona ljudi postanu žrtve kriminala.

U periodu pandemije registrovan je i dodatni porast kriminala, što zabrinjava, ali i opominje da države i svako društvo ovom pitanju moraju da posvete još više pažnje, navodi se u saopštenju povodom ove donacije.