ZASEDAO SAVET ZA RAZVOJ GRADA LESKOVCA

Pred članovima Saveta za razvoj grada Leskovca našao se danas Nacrt plana budžeta grada za narednu godinu.
Na 44. sednici Saveta za razvoj grada Leskovca, održanoj dana 07.12.2021.godine, razmatrana su sledeća pitanja:

  1. Aktuelne urbanističke razrade radnih zona na teritoriji grada Leskovca i potrebne urbanističke intervencije sa ciljem povećanja investicionog potencijala lokalne samouprave,
  2. Razmatranja Nacrta Plana budžeta grada Leskovca za 2022. godinu.
    Članovi Saveta su nakon uvodnih napomena izvestilaca po navedenim tačkama i rasprave doneli sledeće predloge i zaključke:
    • Nastaviti sa razradom planskih dokumenata i izradom PDR-a za industrijske zone za koje postoji interesovanje potencijalnih investitora, radi povećanja investicionog potencijala lokalne samouprave, te opredeliti sredstva u budžetu grada Leskovca za 2022. godinu i u Planu preduzeća JP Urbanizam i izgradnja. Aktivno nastaviti sa praćenjem potreba investitora i raditi na razradi i drugih lokacija i pripremi infrastrukture, kako bi se obezbedio još bolji privredni ambijent za investiranje.
    • Što se tiče druge tačke, dato je pozitivno mišljenje na Nacrt Plana budžeta za 2022. godinu, za koji je ocenjeno da je realan i izbalansiran. Predloženo je da se u Programu 1501 – Program 3 Lokalni ekonomski razvoj planira veći iznos za izradu projektne dokumentacije i unapređenje investicionog ambijenta.