DruštvoVesti

ZASEDAO ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA

Štab za vanredne situacije opštine Medveđa razmatrao je epidemiološku situaciju povodom epidemije korona virusa i procenu rizika od katastrofa.

Na sednici Štaba za vanredne situacije koja je održana u Skupštinskoj sali opštine Medveđa na dnevnom radu su se našle tačke vezane za aktuelnu situaciju povodom širenja zaraze virusa KOVID-19, ali i analiza urađenih i usvojenih Procena rizika od katastrofa.
Na osnovu urađenih procena opasnosti, nivoa rizika na teritoriji opštine Medveđa, pokazalo se da rizici koji zahtevaju tretman rizika od katastrofa su zemljotresi, poplave, grad i snežne padavine i poledice.
Svi rizici su svrstani u grupe na osnovu nivoa sposobnosti lokalne samouprave da adekvatno odgovori u slučaju pojave datog rizika.