DruštvoVesti

ZAVRŠENA LED RASVETA

Ovlašćena lica kompanije Keep Light sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem potpisali su danas zapisnik o izvedenim radovima na osnovu kojeg je potvrđeno da je izvršena implementacija ukupno 13.344 komada svetiljki i reflektora na teritoriji Grada Leskovca, kao i da je preostalo 107 komada svetiljki, koje ova firma predaje na čuvanje javnom partneru, odnosno Gradu Leskovcu.
Ukoliko ima problema sa postavljenim sijalicama građani to mogu da prijave na mail adresu odrzavanjekeles@gmail.com i telefon 011/239-60-60.

Ukupna vrednost projekta zamene starih novim led svetiljkama i metal halogenim sijalicama je 9,2 miliona evra. Račun grada Leskovca za javnu rasvetu je pre zamene svetiljki iznosio 735.617 evra na godišnjem nivou. Nakon sprovedene zamene svetiljki, račun će iznositi 94.370 evra godišnje. To znači da će na godišnjem nivou ušteda u budžetu za ovu namenu iznositi čak 641.000 evra. Ova cifra se deli između javnog i privatnog partnera u narednih 15 godina. Prvih 13 godina 90% od 641 hiljade ide privatnom partneru na ime ugrađenih svetiljki, iznos od 580 hiljada evra, dok 10% ostaje Gradu, čime se ostvaruje ušteda od 62.200 evra na godišnjem nivou.
Poslednje dve godine se privatnom partneru uplaćuje 113.500 evra godišnje, tj. 17,7% dok Gradu na raspolaganju ostaje 527.746 evra, 82,3%.
Na osnovu projekta zamene starih i neefikasnih svetiljki novim i savremenim LED svetiljkama i metal halogenim sijalicama koji grad Leskovac sprovodi putem Javnog partnerstva sa kompanijom Kip Lajt i koji je priveden kraju, razlika u odnosu na konkursnom dokumentacijom predviđen broj od 13.451 komad svetiljki, reflektora i metalhalogenih sijalica proizlazi iz razloga što je na teritoriji Leskovca od strane predstavnika Grada i od strane nadzora ukazano na potrebu za zamenu starih svetiljki na ukupno 13.344 svetlosnih izvora, kojih je bilo moguće zameniti sa LED svetiljkama i reflektorima.
Nakon dostavljanja tačnih mesta i adresa montiranja svih 107 komada svetiljki od strane Grada, izvršiće se njihovo montiranje bez naplate dodatnih troškova.