DruštvoVesti

ZAVRŠENI RADOVI NA OBJEKTU ŠKOLE U ŽIVKOVU

U izdvojenom odeljenju OŠ „Vuk Karadžić“ u Živkovu koje je obišao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima, 16 đaka sada zahvaljujući izvedenim radovima na energetskoj sanaciji školskog objekta, imaju odlične uslove za sticanje znanja.
Direktor Osnovne škole ,,Vuk Karadžić” u Pečenjevcu Slaviša Nikolić je izražavajući zahvalnost lokalnoj samoupravi istakao značaj ulaganja u matičnu školu i izdvojena odeljenja.

Na školskom objektu u Živkovu izvedeni su radovi na energetskoj sanaciji vrednosti 5,3 miliona dinara. U ovaj objekat je do sada uloženo još 12,3 miliona dinara kroz prethodne investicije.
Predsednik MZ ŽIvkovo je istakao brojan ulaganja u ovaj kraj koja su omogućila kvalitetniji i bolji život stanovnika Živkova.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je podsetio i na prethodna ulaganja kako u matičnu školu u Pečenjevcu, tako i u izdvojena odeljenja.

Kako je istaknuto ovom prilikom cilj lokalne samouprave je da sva deca na teritoriji grada Leskovca imaju jednake uslove za školovanje, bilo da žive u samom gradskom jezgru ili u ostalim gradskim sredinama.
I deci koja se školuju u okviru inkluzivnog obrazovanja se omogućava pristup školskim objektima kakav im je neophodan.