DruštvoVesti

16 STANOVA ZA UGROŽENE PORODICE

Predsednik opštine Lebane, Ivan Bogdanović, potpisao je Ugovor o donaciji sa kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge – UNOPS , o finasiranju projekta “Budućnost se gradi“.
Projekat je odobren po konkursu u okviru Programa podrške Evropske Unije socijalnom stanovanju i aktivnim merama inkluzije.
Vrednost projekta je 574.000 dolara, od čega će opština Lebane obezbediti sufinansiranje sa 16%.

Projekat podrazumeva izgradnju 16 socijalnih stanova za:
5 porodica u kojima živi jedna ili više osoba sa invaliditetom,
4 porodice, žena koje su žrtve nasilja u porodici,
4 romske porodice,
2 mlade osobe koje su izašle iz hraniteljskih porodica,
1 siromašnu porodicu u stanju siromaštva.

Dodela stanova na korišćenje će se vršiti na osnovu sledećih akata i koraka :
istraživanja, analize stanja i potreba porodica, izrada pravilnika i bodovnih lista,
izrada i raspisivanje javnog konkura, formiranje komisija za procenu i odlučivanje.

Parnteri na projektu su Centar za socijalni rad iz Lebana i Udruženje građana “Građanski savet Bojnik“.

Osim stambenog zbrinjavanja, projekat podrazumeva i ekonomsko osnaživanje porodica, na način da će
po jedan član svakog domaćinstva biti zaposlen. Za poslodavce koji budu zaposlili ova lica, projektom je
predviđena finansijska podrška u nabavci dobara i opreme. Radna mesta će biti u skladu sa mogućnostima, afinitetima i ograničenjima svake osobe.

Takođe, u skladu sa potrebama osoba iz marginalizovanih grupa, biće primenjene aktivne mere inkluzije:

  • Zdravstvena zaštita,
  • Podrška u obrazovanju,
  • Psihološka podrška,
  • Usluga nege i pomoći u kući,
  • i sve što bude identifikovano kao potrebna podrška za osobu koja pripada nekoj od marginalizovanih grupa.