DruštvoVesti

214 MILIONA ZA SOCIJALU

Lokalna samouprava grada Leskovca redovno izmiruje svoje obaveze prema svim korisnicima budžeta, a posebnu pažnju poklanja oblasti socijalne i dečje zaštite za koju je ove godine planirana suma od 214 miliona dinara.
Od toga je 31 milion dinara, kako kažu u kabinetu gradonačelnika Leskovca, rezervisan za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja koja se bave socijalnom zaštitom, za koje je konkurs u toku, dok su sredstva za realizaciju prošlogodišnjih projekata iz ove oblasti u potpunosti isplaćena, i to Udruženju MNRO, Udruženju Tezej, Udruženju distrofičara Jablaničkog okruga, Udruženju Sindikat penzionera Leskovac, Grad Jelica, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Leskovca, Udruženju roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“, Udruženju roditelja „Ringeraja“, Udruženju obolelih od raka i osoba sa stomom „Hrast“, Udruženju hranitelja „Sunce“, Udruženju „Rosa“, Organizaciji boraca veterana rata 1991-1999., Gradskoj organizacija gluvih i nagluvih, Udruženju „Tim 42“, Udruženju samohranih roditelja Leskovac Tate i Mame – U – T – i-M, Centru za porodičnu medijaciju, Odboru za ljudska prava, Udruženju Nova konsalting, EUZONA Leskovac, Udruženju Apel, Udruženju građana „Žene za mir“, Humanitarnoj organizaciji „Izvor života“, Udruženju za dečju i cerebralnu paralizu, Okružnoj organizaciji slepih, Udruženju paraplegičara Leskovac, Udruženju bubrežnih bolesnika.
Ujedno je do današnjeg dana isplaćeno ukupno 11,8 miliona dinara za oblast socijalne zaštite: na ime jednokratne pomoći koja je namenjena korisnicima socijalne pomoći iz ovogodišnjeg budžeta do sada je isplaćena suma od 1,8 miliona dinara, za finansiranje narodne kuhinje 1,1 miliona dinara, za gerontodomaćice i pomoć u kući 2,8 miliona dinara, Crvenom krstu je uplaćen iznos od 750.000 dinara, dok je 2,5 miliona dinara uplaćeno na račune porodilja, po 10.000 dinara za zaposlene majke, a 20.000 za one koje nisu u radnom odnosu.