DruštvoVesti

3,3 MILIONA DINARA OPŠTINI LEBANE ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE

Predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović potpisao je danas Ugovor o namenskim transferima koje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dodeljuje lokalnim samoupravama.
Ugovore sa predstavnicima 146 jedinica lokalne samouprave, čija je ukupna vrednost 600 miliona dinara potpisao je i uručio Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, gde je za opštinu Lebane opredeljeno je 3,3 miliona rsd.
Uredbom je utvrđeno da se jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti namenski transfer dodeljuje bez obzira na obezbeđeno učešće u finansiranju usluga socijalne zaštite iz svoje nadležnosti.
Namenski transferi, namenjeni za usluge socijalne zaštite kao što su „pomoć u kući“, „pratilac deteta“, „personalni asistent“, „smeštaj u prihvatilište“, „savetodavno terapijske usluge“ i jedan su od mehanizama, koji podstiču razvoj usluga socijalne zaštite, i deo su programa podsticajnih mera Vlade R. Srbije za ravnomerni regionalni razvoj.