IZVESNA PODRŠKA ZA ŽENE KOJE POSTANU MAJKE OVE GODINE

Srbija je  opredelila 10 milijardi dinara, što je protivrednost oko 85 miliona evra, za subvencionisanje kupovine stana ili kuće za majke koje dete rode od 1. januara 2022. godine, a što je  predviđeno usvojenim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje su od juče na snazi.

Vlada Srbije je usvojila dva propisa,  uredbu kojom precizira ko ima pravo na subvencije za kupovinu prvog stana i odluku kojom određuje koliki iznos se dodeljuje na ime ovih subvencija koje spadaju u mere populacione politike države. Maksimalna subvencija je 20.000 evra, a majke koje grade kuću u 19 devastiranih opština mogu da računaju da će im država „pokriti“ – 50 odsto vrednosti radova.

One žene koje se ostvare od prvog dana ove godine u najlepšoj ulozi stiču pravo na subvenciju  za kupovinu prvog stana ili kuće, ali one čiji mesečni prihodi sa supružnikom ili vanbračnim partnerom ne prelaze iznos dve prosečne plate u trenutku podnošenja zahteva, što iznosi manje od 138.272 dinara mesečno.

Zakonom je precizirano da će majke ovu subvenciju moći da ostvare do detetovog prvog rođendana.

Kupljena nekretnina neće smeti da se proda bar pet godina. Zbog toga će u katastar biti upisana zabeležba zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije.

Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, precizirano je u zakonu.