USKORO REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NORVEŽANSKOJ ULICI NA HISARU

U drugoj polovini 2022. godine, Javno-komunalno preduzeće „Vodovod“ planira rekonstrukciju vodovodne mreže u Norvežanskoj ulici na Hisaru u Leskovcu. Iz budžeta lokalne samouprave, za ovu namenu, biće izdvojeno više od 6 miliona dinara.

Zbog zastarelosti vodovodne mreže na teritoriji grada Leskovca, ovo javno-komunalno preduzeće suočava se sa velikim brojem havarija na dnevnom nivou.

Takve situacije su vrlo učestale u Norvežanskoj ulici na Hisaru, zbog čega “Vodovod”, kako naglašava direktor ovog preduzeća, Staniša Ristić” planira kompletnu rekonstrukciju mreže u drugoj polovini 2022. godine, koja će se realizovati u što kraćem roku.

U bužetu lokalne samouprave za ovu kapitalnu investiciju, planirano je više od 6 miliona dinara.

Prema rečima direktora Ristića, jedan od problema u poslovanju „Vodovoda“ je i otežano očitavanje vodomera, jer od 24 hiljade 250 vodomera, kako kaže, na mesečnom nivou, preko 1200 njih ostane neočitano.

Tokom 2022. godine, u skladu sa Ristićevom najavom, planira se i zamena, servisiranje, kontrolisanje i overavanje oko 4.500 vodomera na području grada Leskovca.