DruštvoVesti

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i Pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem, po utvrđenoj maršruti, a u okviru Akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca.
Zamagljivanje će se vršiti 30.juna sa početkom u 18:30 časova.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, Akcija će biti odložena.

Akcija sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca za 2021/2022. godinu počeće kako poručuju iz Odeljenja za zaštitu životne sredine u ponedeljak, 28.juna. Akciju sprovodi „Rakom 92“ Beograd, kao najpovoljniji ponuđač i Zavod za javno zdravlje Leskovac, a stručni nadzor vršiće Zavod za javno zdravlje iz Niša.
Akcija podrazumeva:

  1. Tretmane larvi i odraslih formi komaraca, suzbijanje krpelja na javnim zelenim površinama, dezinsekciju kolektivnog stanovanja i poslovnih i pomoćnih opštinskih prostorija.
  2. Deratizaciju grobalja, „nehigijenskih“ naselja, kanalizacione mreže, priobalja, javnih zelenih površina i podrumskih prostorija kolektivnog stanovanja
    Na osnovu preporuke Zavoda za javno zdravlje iz Leskovca, suzbijanje bubašvaba, bubarusa i drugih štetnih insekata u objektima kolektivnog stanovanja, kao i deratizaciju podrumskih prostorija u zgradama, moguće je vršiti u periodu od 28.06.2021. do 10.08.2021. godine, uz poštovanje svih epidmioloških mera.
    Ukoliko, u pomenutom periodu, dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa virusom Covid – 19, prekinuće se izvođenje navedene usluge.
    Građani Leskovca će o svakoj aktivnosti na otvorenom ili objektima biti obavešteni lepljenjem plakata na vidnim mestima, sa datumom i vremenom kada će se tretman vršiti i to u vidu postavljanja plakata „OBAVEŠTENjE“.
    Odeljenje za zaštitu životne sredine, Gradske uprave grada Leskovca