GRAD LESKOVAC FINANSIRA RADOVE NA POŠUMLJAVANJU, KOJE ĆE IZVODITI JP „SRBIJA ŠUME“

U okviru Programa upotrebe sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2022. godinu, odobrena su sredstva Javnom preduzeću “Srbija šume”, za potrebe realizacije i finansiranja radova na pošumljavanju. 

U periodu trajanja konkursa za dodelu sredstava, ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, od 2. do 11. novembra, prispela je samo jedna prijava, od strane Javnog preduzeća “Srbija šume”odnosno Šumskog gazdinstva “Šuma” sa sedištem u Leskovcu, istakao je Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu.

Imajući u vidu da pristigla prijava, kako dodaje Velinov, ispunjava predviđene uslove konkursa, ovom preduzeću su odobrena sredstva u iznosu od 639 hiljada 707 dinara, i to za realizaciju aktivnosti, poput pošumljavanja i popunjavanja šumskih sastojina.

Sprovođenje ovih preventivnih mera je od velikog značaja za sva naseljena mesta na području grada, s obzirom na to da je njihov cilj povećanje ukupne površine pod šumom.

U cilju održivog gazdovanja šumama, povećanja stepena i kvaliteta njihove iskorišćenosti i ekonomičnosti, predviđene su preventivne mere zaštite koje obuhvataju pošumljavanje goleti, sanaciju devastiranih šuma, melioraciju degradiranih površina i ponovno pošumljavanje.

Što se tiče popune šumskih sastojina, ona podrazumeva dosađivanje šumskim sadnicama, kada su prazne površine manje od 30 odsto.