U 2023. GODINI NOVI USLOVI ZA ODLAZAK U STAROSNU PENZIJU KOD ŽENA

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, početkom 2023. godine, pomera se granica za odlazak u starosnu penziju kod žena, i to za dva meseca, tako da će novi uslov za žene biti 63 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane da će od 1. januara 2023. godine važiti novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju.
Uslov za žene će biti 63 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok će kod muškaraca i dalje važiti isti uslovi, odnosno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.
Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2023. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života, a ženama najmanje 40 godina staža osiguranja i 59 godina i šest meseci života. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju.