GRADSKO VEĆE DANAS O POLJOPRIVREDI, MERENJU ZAGAĐENJA VAZDUHA I NOVOGODIŠNJIM PAKETIĆIMA

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo odluku o izmenama i dopunama Programa podrške  za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Leskovac za ovu godinu, kao i o dodeli novogodišnjih paketića za mališane do sedam godina, za šta je iz budžeta opredeljeno 12 miliona dinara.

Kada je reč o izmenama i dopunama Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja radi se o novčanim sredstvima u visini 50 miliona dinara za više mera.

Gradsko veće se saglasilo odlukom komisije  budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca u vezi dodele podsticajnih sredstava  za meru ,,Investicije za  unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture  iusluga i investicije u izradu, unapređenje  ili proširenje svih tipova infrastrukture manjeg obima, uključujući investicije u obnovljive izvore energije“.

Većnici su takođe usvojili odluku komisije budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede u vezi dodele podsticajnih sredstava za meru ,,Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava“ od preko 47 miliona dinara.

Odlukom gradskog veća usvojen je predlog rešenja kojim se daje saglasnost Agenciji za zaštitu životne sredine  Ministarstva za zaštitu životne sredine za izgradnju  automatske merne stanice za kvalitet vazduha u naselju Dubočica.

Odlukom gradkog veće usvojena je odluka o dodeli novogodišnjih paketića za mališane do sedam godina na teritoriji grada Leskovca , za šta je iz budžeta lokalne samouprave opredeljeno 12 miliona dinara, a prijave su u toku.