DruštvoVesti

GRADSKO VEĆE O PROGRAMU UREĐENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na sednici je najpre usvojen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2024. godinu.U obrazloženju ove tačke dnevnog reda šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Rade Velinov je istakao da je je sveobuhvatno uređenje poljoprivrednog zemljišta i uslov njegovog pravilnog korišćenja.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je istakao da je potrebno regulisati i držanje pasa, zbog nesavesnih vlasnika, jer ovom odlukom je trenuto dozboljen neograničen broj ovih ljubimaca, što je neprihvatljivo ukoliko nije reč o odgajivačnici koja je registrovana.

Većnici su se pozitivno izjasnili i o Predlogu Odluke o organizovanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Leskovca. Zeleno svetlo dobio je i Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Predlog Ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta i Elaborat o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta za potrebe rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje proizvodnog objekta – pekare.Jednoglasno je usvojen i Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Predlog Ugovora o zajedničkom pripremanju odnosno opremanju neizgrađenog građevinskog zemljišta i Elaborat o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta.Jednoglasno je prihvaćeno da se obrazuje Komisija za podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca. Ova tačka dnevnog reda odnosi se na formiranje Komisije čija je svrha podrška mladim talentima koji dolaze sa teritorije grada Leskovca.
Ova Komisija će imati zadatak da identifikuje, prati i podržava mlade talente u različitim oblastima, kao što su sport, umetnost, nauka, tehnologija, obrazovanje i druge. Njena uloga će biti da pruži podršku mladima u ostvarivanju njihovih potencijala, kroz organizovanje programa, događaja, kao i mentorstvo, stipendiranje ili druge oblike podrške. Za predsednika komisije izabran je Vladimir Prokopović, dok su ćlanovi komisije prof.Ivan Mihajlović, prof. Suzana Cakić, Aleksandra Sibinović i prof. Biljana Miljković.

Sledeća tačka po kojoj se odlučivalo je Izveštaj o izvršenom popisu imovine i obaveza Gradske uprave grada Leskovca. Ovu tačku obrazložIla je šeF Gradskg uslužnog centra Kristina Vasiljković.

Po objedinjenim tačkama od 7-9 većnici su izglasali usvajanje Rešenja kojim se otuđuje građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Leskovca neposrednom pogodbom. Usvojen je i Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost za produženje Ugovora o zakupu nepokretnosti u javnoj svojini grada Leskovca.