„I JA STO DOBIJAM ISTO“

Ministarstvo finansija pokrenulo je kampanju „Da klikneš od sreće“, pod sloganom „I ja sto dobijam isto“, koja ima za cilj informisanje mladih koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 100 evra.
U cilju kontinuirane podrške usled aktuelne epidemije, Vlada omogućava svim našim državljanima od navršenih 16 do 29 godina starosti, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, da u februaru dobiju pomenutu novčanu pomoć.
Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica epidemije stupio je na snagu.
To znači da svi državljani koji su do 13 januara napunili 16 godina imaju pravo na ovu novčanu pomoć, odnosno svi koji pune 30 godina od danas, 14. januara, pa do kraja godine.
Prijave za pomoć će trajati od 15. do 30. januara na portalu Uprave za trezor. Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka (JMBG, broj lične karte i ime banke), biće zavedena prijava, čiji će status moći da se proveri na navedenom portalu.
Ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je samo da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun. Nakon obrade prijave, prijavljeni će iznos novčane pomoći moći da podigne sa svog ili namenskog računa.
Primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija novčana pomoć se uplaćuje bez podnošenja prijave.
Tačan iznos novčane pomoći od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti je 11.758 dinara, po zvaničnom kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona, što je 13. januar 2022. godine.