I U LESKOVCU RAD SA POČINIOCIMA NASILJA U PORODICI

Udruženje građana „OPNA – Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici“ iz Leskovca u partnerstvu sa Udruženjem građana „Žene za mir“ iz Leskovca počelo je sa realizacijom projekta „Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ na teritoriji grada Leskovca, uz podršku UNDP-ija, a u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III”.
Sprovodiće se rad sa počiniocima nasilja, na način koji je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Predlogom standarda rada sa počiniocima nasilja.
Projekat će omogućiti da najmanje 8 muškaraca počinilaca nasilja u
partnerskom odnosu prođe kroz program, a najmanje 8 žrtava nasilja dobije podršku u procesu izlaska iz nasilja. UNDP preko partnerskih organizacija OPNA-e podržava rad sa počiniocima nasilja, na ovaj način, u Leskovcu, Nišu, Užicu i Novom Sadu.
Tim povodom je danas u Leskovcu u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održana uvodna konferencija koja za cilj ima informisanje lokalnih aktera o projektu i njegovom značaju kao stvaranje osnova za njihovo aktivno uključivanje, a učestvovali su predstavnici grada, OJT, policije, Centra za socijalni rad, Grupe za kordinaciju i saradnju, lokalnih nevladinih organizacija, kao i Kancelarije za vanzavodske sankcije.
Za rad sa nasilnicima je obučeno 116 stručnih radnika na teritoriji cele Srbije, a četvoro od tog broja su iz Leskovca.
Na uvodnoj konferenciji predstavljen je ovaj značajan projekat, njegovi ciljevi i aktivnosti sa posebnim akcentom na njegov značaj za lokalnu zajednicu i doprinos sprečavanju i zaustavljanju nasilja u porodici.