ISPLAĆENI RADOVI NA MUZIČKOJ ŠKOLI

Na Muzičkoj školi su izvedeni radov od preko million 595 hiljada dinara u cilju stvaranja boljih uslova za edukaciju dece.

Tim povodom iz budžeta grada Leskovca isplaćena je suma u iznosu od 1.595.503 dinara na ime izvedenih građevinskih radovu u Muzičkoj školi, obaveštava kabinet gradonačelnika Leskovca .
Na ovaj način grad Leskovac pokazuje kontinuirano ulaganje u oblast obrazovanja, a sve u cilju obezbeđivanja dobrih uslova za školovanje dece.
Obrazovanje je jedan od prioritetnih ciljeva i iz godine u godinu za tu namenu grad Leskovac izdvaja sve veća sredstva. U ovoj godini preko 780 miliona dinara. Unapređeni su uslovi za učenje i rad u svim školama na teritoriji grada kroz energetsku sanaciju, poboljšanje bezbednosti u školama i sanitarno-higijenskih uslova, kao i izgradnjom igrališta i školskih sala.