DruštvoVesti

ISPLAĆENO 3,2 MILIONA DINARA ZA PREVOZ UČENIKA I PRATILACA

Za prevoz učenika ometenih u razvoju i njihovih pratilaca, grad Leskovac svake godine iz budžeta izdvaja iznos od 3,2 miliona dinara i danas je Centru za socijalni rad Leskovac izvršena uplata za mesec mart.

Ova sredstva su namenjena svoj deci sa teritorije grada Leskovca, učenicima osnovnih ili srednjih škola, koja su po mišljenju, interesorne komisije grada Leskovca, procenjena kao deca koja imaju potrebu za dodatnom podrškom. Sredstva za ove namene se u ranijem periodu nisu obezbeđivala, a poslednje četiri godine novac za prevoz učenika ometenih u razvoju i njihovih pratioca se isplaćuje redovno, svakog meseca. Iz budžeta grada se nisu obezbeđivala ni sredstva za nabavku udžbenika za decu školskog uzrasta čiji roditelji su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, a sada se i ovaj novac isplaćuje redovno. Na godišnjem nivou, za ove namene, izdvaja se suma od oko četiri miliona dinara.