DruštvoVesti

ISTIČU ROKOVI ZA POREZ I IZVEŠTAJE

Rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu gradjana, preduzetnika i preduzeća u Srbiji, ističe sutra, a  ovaj put је pomeren zbog Dana državnosti.

Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije prvog kvartala za 2021. godinu jednak je rati za poslednji kvartal 2020. godine.

Za kašnjenje u izmirivanju te obaveze plaća se zatezna kamata od devet odsto godišnje.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiruje se u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

I APR upozorava pravna lica da ne čekaju poslednji dan da dostavite izveštaje

Agencija za privredne registre počela je od 20. januara da prima i obrađuje statističke izveštaje za 2020. godinu.

Oni se podnose zajedno sa redovnim godišnjim izveštajima, a privredna društva i preduzetnici koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva imaju obavezu da ih podnesu do 1. marta.

U  APR je do sada stiglo između 33.000 i 34.000 tih izveštaja i apelovao na sve koji imaju tu obavezu da je ispune što pre kako ne bi čekali poslednji dan, a očekuje se da izveštaje dostavi oko 270.000 privrednih društava i preduzetnika.

APR apeluje na sve da ih što pre dostave da opet, da se kao svake godine, ne dođe u situaciju da se  ima ogroman broj zahteva za prijem finansijskih izveštaja u zadnjem danu.

Navodi se da se ti izveštaji podnose isključivo u elektronskoj formi i da moraju biti potpisani kvalifikovanim sertifikatom zastupnika tog privrednog društva ili preduzetnika.