DruštvoVesti

KREIRAN NACIONALNI MODEL DUALNOG OBRAZOVANJA

,, Danas možemo govoriti o kvalitetnim kadrovima samo ako imamo dualni model obrazovanja na naš, nacionalni način. Kreirali smo nacionalni model dualnog obrazovanja”, istakla je nakon sastanka sa gradonačelnikom Leskovca Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja govoreći o važnosti dualnog obrazovanja.
„Dugo godina u Srbiji nije postojalo vrlo bitno i važno radno vaspitanje. Naučili smo našu decu, stimulisali ih kao roditelji da uče, da stalno stiču teorijska znanja, jer jako je važno. Teorija je majka znanja. Ali, kako da govorimo o kompetenciji i sublimaciji i znanju i veštinama kao jedinstvenom kvalitetu, ako nam kompanije ne otvore vrata. Kompanije su to i uradile“, kazala je prilikom obraćanja na sastanku kome su prisustvovali i načelnica Školske uprave Mrina Ilić i direktori srednjih škola, Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra obrazovanja. Ona je gradonačelniku Goranu Cvetanoviću ovom prilikom uručila i svoju knjigu na temu dualnog obrazovanja kao i prisutnim direktorima.
Učenici su zadovoljni dosadašnjim iskustvom u dualnom obrazovanju, dok njihovi roditelji smatraju da ovaj vid obrazovanja učenicima pruža veće šanse za zapošljavanje nakon završetka školovanja, podaci su sa sajta ministarstva obrazovanja koje je izneo gradonačelnik Goran Cvetanović, ove godine dobitnik Svetosavske nagrade ovog ministarstva zbog čega je još jednom izrazio zahvalnost.
Na teritoriji Leskovca dve obrazovne ustanove, Škola za tekstil i dizajn i Srednja škola u Vučju, i ukupno 273 učenika u saradnji sa kompanijama realizuju dualno obrazovanje. Važno je da imamo srednje škole u sistemu dualnog obrazovanja, istaknuto je na sastanku jer ovako pripremljeni učenici će laške naći posao i svoje mesto u kompanijama u našem gradu i na taj način ostati ovde i u budućnosti doprinositi još većem prosperitetu Leskovca, što doprinosi smanjenju nezaposlenosti koja je već spala na oko 13 odsto.