DruštvoVesti

MEĐUNARODNI DAN ARHIVA

Međunarodni dan arhiva se obeležava 9. juna, a svetska arhivska zajednica, u okviru nje i srpska zajednica arhiva s Arhivističkim društvom Srbije i Društvom arhivskih radnika Vojvodine, žele obeležavanjem ovog dana da podstaknu i razviju svest javnosti o arhivskoj građi kao kulturnom i spomeničkom blagu koje zaslužuje da bude sačuvano od zaborava, propadanja, uništenja, a prvenstveno kao osnova za pisanje istorije i pamćenje jednog naroda, jer narod bez istorije i pamćenja kao i pisanih dokumenata koja to potvrđuju, prestaje da postoji.
Da bi se zaštitila arhivska građa u Leskovcu je osnovana Gradska državna arhiva koja je počela sa radom 1. decembra 1954. godine, od tada pa do današnjeg dana Arhiv u Leskovcu prikuplja, čuva, štiti i sređuje sve vrste istorijskih zapisa sa teritorije grada Leskovca i pet opština Vlasotince, Crna Trava, Medveđa, Lebane i Bojnik i omogućava njihovo korišćenje u naučne i druge svrhe.
Da grad Leskovac daje dosta značaja kulturi dokaz je i Istorijski arhiv našeg grada. Od male i zatvorene ustanove Arhiv je postao institucija od javnog karaktera u službi društvene zajednice. Oni koji prate rad Arhiva znaju da je u poslednjih nekoliko godina došlo do velikog napretka. Vrata arhivskih depoa širom su otvorena za javnost. Sam grad Leskovac velika novčana sredstva izdvaja za kulturu, zajedno sa Ministarstvom kulture i informisanja.
Ova važna ustanova je opremljena novim savremenim policama, video nadzorom, IT opremom, sigurnosnim kamerama, protivpožarnim i protivprovalnim aparatom, vatrootpornim ormanima, aparatima za prikupljanje vlage, čitačem mikrofilmova…. Izvršena je adaptacija zgrade arhiva, uređeno je dvorište i prilaz zgradi, urađena je i projektna dokumentacija za namensku zgradu. Arhiv organizuje predavanja o načinu čuvanja i zaštiti dokumenata, uzima učešće u mnogim gradskim manifestacijama, sarađuje sa školama u cilju edukacije učenika o arhivskoj delatnosti. Nova izdanja, izložbe, manifestcije i drugi događaji u Istorijskom arhivu, afirmišu ovu ustanovu kao jednu od novih stubova kulture grada Leskovca i okoline. Komisija Fondacije Aleksandra Arnautovića je prepoznala trud i za „nemerljivi doprinos očuvanju dragocene srpske baštine“ jednoglasno dodelila Istorijskom arhivu u Leskovcu nagradu „Zlatna arhiva“. To je još jedan dokaz da se dobro radi i da treba kao i do sada čuvati kulturu našeg grada.