MZ „MOŠA PIJADE“ IZDAJE U ZAKUP ČETIRI TENISKA TERENA

U okviru postupka javnog nadmetanja, Mesna zajednica „Moša Pijade“ izdaje u zakup 4 teniska terena u naselju Stara stočna pijaca.

Javno nadmetanje održaće se u sedištu mesne zajednice 14. februara, sa početkom u 17 sati. Početna cena na licitaciji je 100 evra mesečno, odnosno 1.200 evra na godišnjem nivou. 

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica, a uчесник који понуди највиши износ закључује уговор о закупу са Месном заједницом на период од  10 година уз могућност продужења, под условом да закупац редовно измирује обавезе.

Važno je napomenuti i da će tim ugovorom biti omogućeno Савезу за школски спорт korišćenje teniskih terena, два пута недељно у трајању од 2 сата.

Prijave treba dostaviti na adresu Mesne zajednice “Moša Pijade”, Norvežanska 36, najkasnije do 12 februara, a obrazac zainteresovani mogu preuzeti sa zvaničnog sajta grada Leskovca.