GRADSKO VEĆE DANAS IZMEĐU OSTALOG O MLADIMA I OSTAVKAMA

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo predlog odluke o osnivanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Leskovca, usvojena je ostavka na mesto direktora JKP Grdelica Zorana Jovića, a kao v.d.direktora imenovan je diplomirani pravnik Bratislav Cvetković, upošljenik ovog preduzeća.

Gradski većnici su se saglasili sa predlogom odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada za 2021.godinu.

Usvojen je izveštaj o radu i poslovanju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za  prošlu i predlog programa korišćenja sredstava  ovog fonda za ovu godinu na koje je saglasnost dalo resorno ministarstvo zaštite životne sredine.

Data je saglasnost na predlog odluke o usvajanju kratkoročnog akcionog plana za zaštitu  vazduha na teritoriji grada Leskovca, koji takođe ima odobrenje ovog ministarstva.

Upravnom odboru Doma kulture u Grdelici je data saglasnost za raspisivanje i sprovođenje  javnog konkursa za  imenovanje direktora ove ustanove kulture.

Zoran Jović je  podneo ostavku na mesto direktora JKP Grdelica koja je usvojena bez razmatranja kao lične prirode, a za v.d. direktora odlukom gradske vlade je imenovan diplomirani pravnik koji već ima radni angažman u ovom preduzeću, Bratislav Cvetković.

Gradsko veće je usvojilo predlog odluke o osnivanju Saveta za koordinaciju  poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Leskovca.

Većnici su se saglasili sa predlogom pravilnika o načinu korišćenja  usluga sa posebnim  pogodnostima ustanova kulture i sporta mladih od 18 do 30 godina na teritoriji grada, a posebnu ulogu u ovome imaće leskovačka Kancelarija za mlade.

Data je saglasnost na predlog odluke kojom se utvrđuje  pravo na izdavanje odobrenja za priljučenja na distributivni  elektroenergetski sistem i priključenje korisnika iz TS Brza u korist ED Srbije doo Beograd , ogranak ED Leskovac.