PolitikaVesti

NEBOJŠA CAKIĆ NIJE ŽRTVA PROGONA, PORUČUJE GR.O SNS LESKOVAC

Nebojša Cakić, bivši narodni poslanik nije nikakva žrtva svog političkog delovanja. Naprotiv, imenovanom nije nikada uskraćeno nijedno pravo u vezi sa radom, a naročito da obavlja izabrane funkcije odbornika ili narodnog poslanika, uključujući mnogobrojne izlaske sa radnog mesta u radno vreme,navodi se u odgovoru Gr.O SNS Leskovac na jučerašnje navode gospodina Nebojše Cakića koji se tiču njegovog radnog mesta.

Istine radi, Nebojša Cakić je, zbog potrebe organizacije posla u Filijali RFZO-a u Leskovcu, dana 28.11.2022.godine premešten na upražnjeno radno mesto šefa ispostave Bojnik. U ovoj ispostavi, koja je četvrta po veličini, na području Jablaničkog okruga, raspoređen je samo jedan zaposleni sa srednjim stepenom stručne spreme, a imajući u vidu da se u ispostavi obavljaju složeni stručno operativni poslovi radi obezbeđivanja zakonitog i potpunog ostvaraivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, bilo je neophodno izvršiti popunu upražnjenog radnog mesta šefa ispostave Bojnik.

Sa danom 07. decembrom 2022.godine, a do isteka mandata narodnog poslanika, Nebojši Cakiću je odobreno pravo na mirovanje radnog odnosa, po njegovom zahtevu.

Dana 20.februara 2024. godine gospodin Cakić se, nakon isteka mandata, vratio na posao na svoje radno mesto šefa ispostave Bojnik, na koje je premešten, pre više od godinu dana.

Dakle, prema informacijama kojima raspolažemo potpuno su neosnovani navodi koje je izneo Cakić, a naročito da mu je ugroženo bilo kakvo pravo u vezi sa radom kod svog poslodavca.