DruštvoVesti

NOVO LED OSVETLJENJE U ULICI SIME POGAČAREVIĆA

Ulica Sime Pogačarevića u Leskovcu dobila je novo osvetljenje sa 62 led svetiljke, a investicija je vredna skoro 27 miliona dinara.

Reč je o deonici puta Leskovac Vlasotince koja je nakon rekonstrukcije kolovoza i vodovodne mreže i izgradnje kanalizacione dobila je novo osvetljenje, 62 LED svetiljke.

Putevi Srbije su uložili i sredstva na izgradnji uličnog osvetljenja u ulici Sime Pogačerevića. Vrednost investicije je 26,9 miliona dinara.
Ugrađene svetiljke sa LED izvorima svetlosti, su na novopostavljenim čelično cevastim pocinkovanim stubovima, a postavljen je i i kabl dužine od 1900m.“
„U rekonstrukciju 6,5 kilometara saobraćajnice Putevi Srbije su uložili 283,3 miliona dinara, a radovi si izvedeni na kolovoznoj konstrukciji, odvodnjavanju i hidrotehničkim objektima, na mostovskim konstrukcijama, na izmeštanju stubova rasvete i teklekomunikacija i na saobraćajnoj signalizaciji,” kazala je gradska većnica Aleksandra Đorđević.
Dobra saradnja našeg grada i preduzeća Putevi Srbije prilikom rekonstrukcije ovog puta ogleda se i u činjenici da je grad Leskovac uložio sopstvena sredstva u rekonstrukciju vodovodne i izgradnju kanalizacione mreže ukupne vrednosti 42,2 miliona dinara.