DruštvoVesti

NOVO ZAMAGLJIVANJE KOMARACA

Za 10.jul predviđeno je suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem
Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i Pčelarska društva da će se vršiti suzbijanjeodraslih formi komaraca zamagljivanjem, po utvrđenoj maršruti, a u okviru Akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca.
Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca će se vršiti dana 10.07.2023. godine sa početkom u 18:30 časova.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena.