OBELEŽEN DAN BEZBEDNOSTI NA INTERNETU SA ZABRINJAVAJUĆIM PODACIMA

Prema podacima koje je danas iznela ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić na svečanosti povodom obeležavanja Dana bezbednosti na internetu kao veoma aktuelne teme, Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu primio je više od 26.000 poziva, mejlova i poruka, a od obrađenih preko 5.000 predmeta utvrđeno je da postoje 342 krivična dela zloupotrebe dece na internetu.
Obeležavanje ovog dana je po rečima minstarke Matić od izuzetnog značaja kako bi se afirmisalo korišćenje interneta i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija, sa naglaskom na pravilnoj selekciji sadržaja i bezbednosti.
Istakla je da je neophodno da se svim korisnicima interneta, a posebno mladima koji su naročito u vreme pandemije korona virusa usadi svest o vrednosti modernih tehnologija, kao i o bezbednosnim rizicima o kojima bi trebalo voditi računa.
Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova je kazala da je zaštita prava dece na internetu nova pojava koja preuzima primat u modernom društvu.
Deca i građani Srbije imaju besplatnu mogućnost da se obrate Centru na kontakt telefon ili putem platforme Pametno i bezbedno, kako bi dobili savet u vezi sa zaštitom na internetu.