DruštvoVesti

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU BEZBEDNOSTI

Povodom nezapamćene tragedije koja je zadesila našu zemlju, a u cilju povećanja opšte bezbednosti i bezbednosti u školama i prevencije nasilja, u sali Gradskog veća grada Leskovca održan je sastanak kom su prisustvovali predstavnici Lokalne samouprave, Policijske uprave, Školske uprave, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, PU Vukica Mitrović i Gradskog Saveta roditelja, Opšte bolnice Leskovac, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Sastanak je započet minutom ćutanja kako bi se odala počast nevino stradalim žrtvama. Sastanku je predsedavao Zoran Branković, član Gradskog veća i predsednik Saveta za bezbednost grada.
Na sastanku je bilo reči o tome kako bezbednost učenika, pre svega, i svih građana Leskovca, podići na viši nivo, na koji način prepoznati, pomoći i sprečiti bilo kakav vid nasilja. Zaštićeno i sigurno okruženje, omogućava učenicima da uče i komuniciraju jedni sa drugima bez straha od potencijalnih rizika, a nastavnicima da rasterećeno obavljaju svoj posao. Značajna je međusektorska saradnja svih ustanova kako bi bezbednost bila podignuta na još viši nivo, izneto je na održanom sastanku.
Istaknuto je da je potrebna jača psihološka, sociološka i pedagoška podrška deci, i da za te potrebe u okviru Doma zdravlja postoji i radi Savetovalište za mlade, kao i Savetovalište za rani razvoj dece, kao i da je sve manje vršnjačkih edukatora, i da je potrebno da se za to motivišu deca u školama i putem medija. Takođe, naznačena je važnost pojačanog održavanja radionica u školama na temu mogućih uzročnika nasilja u školama, zajedno sa psiholozima i direktorima škola, da je potrebno održavati edukativne radionice deci zajedno sa roditeljima, kao i seminare za rešavanje konfliktnih situacija, jačati partnerske odnose između roditelja i nastavnika, da je važno povećati broj stručnih saradnika u školama i pojačati dežurstva. S tim u vezi, prema najavama Vlade Republike Srbije, u narednih šest meseci biće primljeno 1.200 policajaca koji će biti raspoređeni u školama. Takođe je naznačeno da se podržavaju sve odluke koje je na predlog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića usvojila Vlada Republike Srbije, kako bi se sprečile ovakve tragedije i pojačala opšta bezbednost.
Na sastanku je zaključeno da je neophodno da svi funkcionišu zajedno, kao tim, i da postoji prostor da se postojeća saradnja između institucija nadogradi, da je neophodna podrška deci, kako od strane roditelja, tako i od strane prosvetnih radnika i stručnih lica, da je ključan zajednički rad na obezbeđivanju sigurnog ambijenta za život i rad u lokalnoj zajednici.