DruštvoVesti

ODRŽANA SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojene suizmeđu ostalog  izmene i dopune  plana javnih nabavki za ovu godinu i odluka komisije o dodeli sredstava po javnom  konkursu iz oblasti kulture.

Sednica gradskog veća započeta je minutom ćutanja za sve nevino stradale žrtve u Srbiji u dva oružana masakra.

Usvojena je odluka o izradi plana generalne regulacije 7,,Moravska”u Leskvocu na području GUP-a za grad.

Gradsko veće je dalo saglasnost  na tromesečni izveštaj  za prvi kvartal o praćenju  rada javnihi javno-komunalnih preduzeća  kroz analizu rada i mišljenja.

Zbog porasta cena je usvojen treći predlog izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2023.godinu.

Većnici su se saglasili sa predlogom odluke o načinu korišćanja  i raspolaganja stanovima u javnoj svojini  grada Leskovca i pružanju stambene podrške.

Usvojen je predlog odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i odluka o pokriću gubitka leskovačke Toplane.

Odlukom gradskog veća za sedište Apotekarske ustanove je određen objekat u Pečenjevcu.

Usvojenim predlogom operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Leskovca za ovu godinu za vode II reda predviđeni su radovi na 10 lokacija ukupne vrednosti preko 34 miliona 950 hiljada dinara.

Gradsko veće se saglasilo sa predlogom programa podrške  za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada za ovu godinu, a ukupan iznos sredstava u gradskoj kasi opredeljen za ove namene iznosi 66,5 miliona dinara .

Grad će ove godine podržati   sa 14 miliona dinara projekte u oblasti kulture.