DruštvoVesti

ODRŽANO GRADSKO VEĆE PRED SKUPŠTINU 22.DECEMBRA

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo odluku o pristupanju grada Leskovca u članstvo Udruženja Pokret za decu tri plus koje pruža brojne pogodnosti porodicama sa decom kao i planove rada za 2021. godinu pojedinih javnih i javno-komunalnih preduzeća.

Gradsko veće je dalo saglasnost  na predlog Deklaracije  o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima  u gradu Leskovcu, i Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju grada Leskovca.

Usvojena je  odluka o pristupanju grada Leskovca u članstvo Udruženja Pokret za decu tri plus koje pruža brojne pogodnosti porodicama sa decom.

Data je saglasnost  na tromesečni izveštaj za treći kvartal o praćenju rada  javnih i javno-komunalnih preduzeća  kroz analizu rada od početka godine do kraja septembra i na preldog izmena i dopuna  plana i programa investicija i komunalnog održavanja za potrebe grada sa finansijskim izveštajem za ovu godinu, kao i predlog plan i programa investicija   i komunalnog održavanja za narednu godinu.

Gradsko veće je usvojilo  predlog Aneksa 1 ugovora   o pražnjenu fekalnih tankova  i čišćenje  kanalizacione mreže  na lokaciji Zelena zona za ovu godinu.

Usvojen je program poslovanja JP Urbanizam i izgradnja  za narednu godinu sa operativnim planom vršenja usluga.

Data je saglasnost na program poslovanja JKP Vodovod, JKP Komunalac i Grdelica  sa programom  korišćenja sredstava iz budžeta grada za 2021.godinu i JP Pijaca , kao i na  program rada leskovačke Toplane.

Jedno od preduzeća koje se suočilo ove godine sa velikim problemima je JP GAS čije je poslovanje naročito pogodila epidemija korona virusa, a trebalo bi kako kaže direktor ovog preduzeća Ivan Djordjević korigovati i cene usluga koje se od 2015.godine nisu menjale, ali ne na teret putnika.

Gradsko veće je usvojilo i program rada za narednu godinu JP Dom koje polako izlazi iz dubioze, razrešilo i imenovalo Roberta Tomića na mesto gradskog pravobranioca zbog isteka mandata.

Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora JP Pijaca i JKP Dom.