OGRANIČENA CENA HLEBA OD BRAŠNA T-500 NA 53 I PO DINARA

Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, koju je usvojila Vlada Republike Srbije u cilju dalje zaštite životnog standarda stanovništva, i čija će primena početi od 9. avgusta, maloprodajna cena hleba od brašna T-500, ograničena je na 53,50 dinara, dok će maksimalna proizvođačka cena iznositi 45,88 dinara.

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, usvojena je kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena ovog proizvoda, a imajući u vidu da se u strukturi cena najveći deo troškova odnosi na brašno, čija se cena menjala.
Takođe, na sednici Vlade, data je saglasnost i na paket mera, koje se odnose na bezbedno snabdevanje drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta. U skladu sa tim, doneta je Uredba o ograničenju visine cene peleta, kao i Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata, od bitne važnosti za Republiku Srbiju.
Uredbom o ograničenju visine cene peleta, koja je doneta sa ciljem zaštite energetske bezbednosti, a koja će biti na snazi 90 dana, predviđeno je da maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.
Sprovođenje nadzora nad primenom Uredbe na terenu i kontrolisanje maloprodajne cene peleta, vršiće inspekcijski organi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
Isto tako, Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata usvojena je sa ciljem sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, nastale usled povećanog izvoza i ona će biti na snazi do 1. novembra tekuće godine.