DruštvoVesti

OPŠTINI LEBANE ODOBRENO 4,66 MILIONA DINARA ZA ENERGETSKU SANACIJU OBJEKATA

Opština Lebane je u okviru nacionalnog programa unapređenja energetske efikasnosti od Ministarstva rudarstva i energetike dobila je 4.660.000 RSD, učešće opštine je 2.000.000 RSD, a zainteresovano domaćinstva učestvovaće sa 50 procenata novčanih sredstava.
Ukupan fond za domaćinstva za ovu namenu u opštini Lebane je 13.320.000 RSD.
Opštini Lebane odobreno je 5.900.000 RSD kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, po Javnom pozivu raspisanom u cilju podrške lokalnim samoupravama i gradskim opštinama za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta.
Opština Lebane učestvovaće u kofinansiranju sa iznosom od 590.000 RSD, što je 10 % od dobijenog iznosa po konkursu MDULS.
Idejno rešenje prostornog i funkcionalnog unapređenja jedinstvenog upravnog mesta treba da obuhvati adaptaciju prostora sa dizajnom enterijera, brendiranje, tehničku opremljenost, uvođenja novih tehnologija, način objedinjenja i pojednostavljenja postupka, procedura i usluga.