OVE GODINE 6,5 MILIJARDI DINARA ZA MERE NSZ

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini opredeljena su sredstva u iznosu 6,5 milijardi dinara, a tim povodom je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje Zoranom Martinovićem potpisala Sporazum o učinku NSZ za 2022. godinu.

Tim sporazumom definisani su ciljevi, planovi i aktivnosti NSZ u narednom periodu, koji su u potpunosti u skladu sa Strategijom zapošljavanja. Sporazum otvara mogućnost da pre svega mladi ljudi, ali i druge teže zapošljive kategorije, u što kraćem roku pronađu mesto na tržištu rada.
Vlada Srbije, motivisana odličnim rezultatima, za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini opredelila 6,5 milijardi dinara, što je za 1,3 milijarde dinara više u odnosu na prethodnu godinu.
Predviđeno je da u te mere bude uključeno više od 20.000 ljudi, od kojih je više od 2.000 osoba sa invaliditetom.
Tokom prethodne godine postignuti su kako je konstatovano značajni rezultati kada je u pitanju tržište rada, kao i da su realizovani svi ciljevi koji su bili predviđeni prošlogodišnjim Sporazumom o učinku NSZ, da je stopa nezaposlenosti smanjena, da su sprovedene mere aktivne politike zapošljavanja u koje je bilo uključeno više od 18.000 ljudi, da je u toku sprovođenje drugog kruga programa „Moja prva plata“.
Direktor NSZ Zoran Martinović rekao je da su se potpisivanjem ovog sporazuma stekli uslovi za raspisivanje javnih poziva za programe zapošljavanja u 2022. godini i da se poslodavci i nezaposlena lica opredele za neki od programa.
U ovoj godini, kao i proteklih godina,cilj Nacionalne službe za zapošljavnje biće unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital, uključivanje mladih ljudi, koji izlaze iz sistema obrazovanja, kao i mogućnost da nezaposlena lica obuku „Put do uspešnog preduzetnika“ pohađaju onlajn kroz platformu, koja je obezbeđena od strane GIZ-a, preko globalnog programa Nemačke razvojne saradnje

Javni pozivi, biće raspisani tako da poslodavci ne moraju dostavljati svu dokumentaciju lično, već će NSZ iz baze podataka i evidencije drugih službenih organa, pribaviti sama, objasnio je Martinović i posebno istakao povećane iznose pojedinih subvencija i novčanih naknada.
Poslodavcima i tražiocima zaposlenja sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška, podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne putem više kanala: neposredno, putem pošte ili elektronskim putem u nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, sajta, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mreži LinkedIn.

Republički zavod za statistiku saopštio je da je u četvrtom kvartalu 2021. godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.288.308 lica.
Od ukupnog broja, 1.831.766 zaposleno je u pravnim licima, 397.516 predstavljaju preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 59.026 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.