DruštvoVesti

PLANINARSTVO KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST

U osnovnoj školi ,,Petar Tasić“ održan je sastanak predsednika PSSa Isa Planića sa nastavnicima iz svih škola koje realizuju plan i program predmeta Planinarstvo i boravak u prirodi kao SNA, i sa timom nastavnika za izradu udžbenika u cilju unapređenja nastave za sve zainteresovane učenike.

Današnji sastanak kome su prisustvali i predstavnici Školske uprave, kako je naglasio Iso Planić, ima za cilj sagledavanje situacije sa realizacijom pilot projekta uvođenje planinarstva kao slobodne vannastavne aktivnosti u osnovne škole u Srbiji za učenike od 5. do 8.razreda .

U Leskovcu se oko 200 učenika u sedam grupa u tri osnovne škole ,,Petar Tasić“, ,,Vožd Karađorđe“ i ,,Kosta Stamenković“ opredelilo za ovu vannastavnu aktivnost, a biće učinjeni napori da projekat bude održiv za sve obrazovne ustanove koje imaju zainteresovane đake za planinarstvo.