POZIV NSZ-A ZA STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA OTVOREN DO KRAJA NOVEMBRA

U okviru 12 javnih poziva koje je Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala u 2022. godini, nalazi se i mera za sticanje praktičnih znanja, koja se obavlja kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

Mera sticanja praktičnih znanja podrazumeva sticanje znanja i veština obavljanjem konkretnih poslova kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.
U meru se mogu uključiti lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i osobe koje su završile funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, kao i lica sa srednjim obrazovanjem, koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 12 meseci, bez obzira na vrstu kvalifikacije i radno iskustvo, a koja nemaju adekvatna znanja, veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova.
Prioritet za uključivanje u meru imaju osobe sa invaliditetom i Romi.

Program sticanja praktičnih znanja realizuje se kroz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i određeno vreme i tada poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 ili 6 meseci i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još isto toliko nakon završetka programa.

Za vreme trajanja mere, Nacionalna služba refundira poslodavcu na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od 3 ili 6 meseci.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra.
Zahtev za učešće podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.