DruštvoVesti

POZIV ZAINTERESOVANIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SARADNjU SA UDRUŽENjEM „POKRET ZA DECU TRI PLUS“


Privrednim subjektima na teritoriji grada Leskovca upućen je poziv za saradnju sa udruženjem ,,Pokret za decu tri plu” u cilju podrške porodicama za više dece.

Odluka o pristupanju Udruženju ,,Pokret za decu tri plus” je doneta u cilju obezbeđivanja posebnog vida podrške porodicama sa troje i više dece sa teritorije grada Leskovca, obezbeđivanjem finansijske olakšice pri kupovini robe i pružanju usluga, čime se ostvaruje poboljšanje uslova za zadovoljenje potreba i unapređuje materijalni položaj navedenih porodica, a sve u skladu sa zakonom koji uređuje finansijsku podršku porodicama sa decom.
Udruženje ,,Pokret za decu tri plus“ predložilo je lokalnim samoupravama članstvo kako bi zajedno donosili mere pogodnosti i time poboljšali materijalni status i odali poštovanje prema porodicama koje već imaju troje i više dece. Do sada je već 18 lokalnih samouprava podržalo projekat, a grad Leskovac je kao odgovorna lokalna samouprava prepoznao njegov značaj. Realizacijom projekta ostvaruje se pravo na Ponosnu karticu u saradnji lokalne samouprave (koja dostavlja imena majki sa troje i više dece, od kojih je bar jedno dete maloletno) i Udruženja (koji je potpisnik ugovora sa pravnim subjektima o popustu). Podelu kartice vrši lokalna samouprava. Korišćenjem kartice roditelji ostvaruju popuste prilikom plaćanja u maloprodajnim objektima kompanija, malih preduzeća i preduzetnika koji učestvuju u navedenom projektu. Privredni subjekat potpisuje Ugovor o poslovnoj saradnji sa Udruženjem ,,POKRET ZA DECU TRI PLUS“, sa sedištem u Čačku, koji reguliše međusobne odnose, prava i obaveze poslovne saradnje ugovornih strana, koje se ostvaruju sa ciljem pomoći porodicama na teritoriji grada Leskovca sa troje i više dece. Na osnovu postignutog dogovora, svaki privredni subjekat će omogućiti licu koji se legitimiše i prezentuje Ponosnu karticu ,,Cena minus za 3+“ da ostvari određeni popust prilikom plaćanja robe ili usluga kod privrednog subjekta koje on definiše Ugovorom.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani privredni subjekti koji žele da se zajedno sa lokalnom samoupravom uključe u borbu koja se simbolično zove ,,Da nas ima“, da se obrate ODELjENjU ZA DRUŠTVENI DELATNOSTI I LOKALNI RAZVOJ, Trg revolucije 45 (zgrada osmospratnice), tel:016/213-984, kako bi se dogovorili oko učešća u projektu i svih pogodnosti koje žele da pruže navedenim porodicama.