DruštvoVesti

PRI KRAJU RADOVI U JUG BOGDANOVOJ ULICI

Radovi na rehabilitabitaciji kolovoza u Jug Bogdanovoj ulici se privode kraju i radi se na trotoarskim površinama.

Projektom je bio predviđen mašinski iskop, rušenje postojećih ivičnjaka, izrada tamponskog sloja od šljunka na kolovozu i na trotoaru, izrada tamponskog sloja od tucanika na kolovozu i na trotoaru, i izgradnja kolovozne kinstrukcije od asfaltnih i habajućeg slojeva. Trotoarske površine su u završnom sloju delom od behaton ploča dok će se odvođenje atmosferskih voda sa kolovoza rešiće se kombinacijom podužnih i poprečnih padova na kolovozu. Dužina saobraćajnice je 282 metra. Gabariti kolovoza ulice su promenljive širine od 4,7 do 5,6m.

Završen je prvi sloj asfalta i radi se na postavljanju ploča na trotoarima.  

Upravljanje investicijom, izrada tehničke dokumentacije i poslovi stručnog nadzora povereni su JP Urbanizam i izgradnja Leskovac, investitor je Grad Leskovac a izvođač radova je grupa ponuđača: „ ABM Putogradnja“ doo Mramor, i član grupe Aleksandar Stojanović PR, radnja za izvođenje građevinskih radova i transport robe ELIT COP Deveti maj, Niš.

U ovom delu grada nedavno su završeni i radovi na rekonstrukciji ulice Miloša Obilića u dužini od 190 metara vrednosti 5 miliona 300 hiljada dinara i sada je ovo  moderna saobraćajnica u kojoj je veoma frekventan saobraćaj.