PrivredaVesti

PUŠTANJE U RAD GRADSKOG KOLEKTORA I PROBNI RAD LINIJE MULJA

Potpisivanjem Aneksa 4 osnovnog ugovora sufinansiranju izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za koje je dobijena upotrebna dozvola, obezbeđena su sredstva ministarstva za zaštitu životne sredine u iznosu od 42,5 miliona dinara za puštanje u rad linije mulja.
Potpisivanju aneksa ugovora je prethodio obilazak ministarke za zaštitu životne sredine Irene Vujović i gradonačelnika Leskvovca Gorana Cvetanovića sa saradnicima objekata prve i druge faze izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i gradskog kolektora čije su funkcionisanje objasnili Maja Milošević-Milojić, direktorka Jedinice za implementaciju projekta za prečišćavanje otpadnih voda i Budimir Stojiljković zadužen za projekat izgradnje gradskog koletktora za koji je danas dobijena upotrebna dozvola.
„Ekološki projekat na koji smo kao lokalna samouprava neizmerno ponosni „Upravljanje otpadnim vodama na teritoriji grada Leskovca“ koji se sastoji iz tri komponente, odnosno tri različita projekta koji čine jedinstvenu celinu, izgradnje gradskog kolektora, izgradnje centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u dve faze i proširenje odnosno izgradnja kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta sa teritorije grada za 20 hiljada ekvivalenata vrednosti 8 miliona evra kroz Orio projekat” kazao je gradonačelnik Goran Cvetanović nakon potpisivanja aneksa ugovora sa ministarkom Irenom Vujović.
Današnjim potpisivanjem aneksa 4 obezbeđuju se sredstva za puštanje u rad objekata linije vode što predstavlja preduslov za puštanje u rad linije mulja. Vrednost ugovora je oko 42,5 miliona dinara.
Druga komponenta projekta Izgradnja Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda se sastoji iz dve faze. Prva faza: objekti linije vode i delimičnog tretmana mulja za 86.000 stanovnika koja je koštala 10,4 miliona evra, finansirana je od strane Evropske unije. Prošle godine, završena je i druga faza Centralnog postrojenja – objekti linije mulja, koju je finansiralo ministarstvo iznosom od 497,5 miliona dinara. Treća komponenta projekta je proširenje, odnosno izgradnja kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta sa teritorije grada za 20 hiljada ekvivalenata. Realizacija ORIO projekta je omogućena sporazumom između Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Ministarstva za spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Holandije koja je finansijer sa oko 8 miliona evra.
Kroz sve tri faze će biti u potpunosti zaokružena kako je istaknuto važna Celina koja ima za cilj očuvanje životne sredine na teritoriji grada Leskovca.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine sufinasira dva ugovora o vezana za Leskovac, pošumljavanja Leskovca u vrednosti 1,5 miliona dinara i gasifikacije kotlarnice „Crvena Zvezda“ vrednosti 23 miliona dinara, za koji 18 miliona dinara izdvaja Ministarstvo, dok je učešće grada 5 miliona dinara.