DruštvoVesti

RASPISANA LICITACIJA ZA ZAKUP PROSTORA NA 33.ROŠTILJIJADI

Turistička organizacija grada Leskovca raspisuje O  G  L  A  S za

LICITACIJU POSLOVNOG PROSTORA I KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  U VREME 33. “ROŠTILJIJADE” OD 21.08. do 27.08.2023. GODINE, a na  osnovu odluke  Upravnog odbora ove organizacije.

OPŠTI USLOVI

        Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća i moraju biti prijavljena na SEF – sistem elektronskih faktura shodno čl.24 Zakona o elektronskom fakturisanju.

Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20  /“Depozit po osnovu licitacije za 33. “Roštiljijadu” u Leskovcu/ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.

Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju”  najkasnije na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.

Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta.

        Prva licitacija će se održati04.08.2023. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17časova. Druga licitacija će se takođe održatiu Sali Skupštine Grada Leskovca 14.08.2023. godine sa početkom u 17 časova.

POSEBNI USLOVI

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:

  1. 30% do dana 24.08.2023. godine
  2. ostatak do punog licitiranog iznosa najkasnije do 01.11.2023. godine

Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije.

        Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca. 

                                                                Turistička organizacija grada Leskovca