Društvo

STIŽE POMOĆ ZA POPLAVLJENE

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima obišao je poplavljena domaćinstva u Velikom Trnjanu, a ovom su prilikom uručena rešenja o pomoći države isključivo za stambene objekte.
Na osnovu izveštaja Komisije za procenu štete na objektima, u Velikom Trnjanu je do sada izrađeno 22 rešenja o novčanoj pomoći stanovnicima koje su pogodile poplave, isključivo na stambenim objektima, a kako je istaknuto na sednici Štaba za vanredne situacije, rešenja koja gradonačelnik nije uručio danas biće dostavljena licima na njihovim adresama u toku današnjeg i sutrašnjeg dana.
Ostala rešenja će podnosiocima prijave biti uručena nakon što budu obrađena od strane Komisije, dok će novac nakon dvonedeljnog žalbenog postupka, nakon pravosnažnosti rešenja biti na računima građana.
Naknade se od u zavisnosti od kategorija kreću od 120 hiljada do 600 hiljada dinara.

Kako je kazao Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu u cilju rešavanja problema sa poplavama u planu su radovi na tri lokacije, sanacija dela korita Šainovačkog kanala, Rudarskog kanala i rasteretnog Rudarskog kanala, koji predstavljaju najveći problem kada su u pitanju poplave. Ukupna dužina na kojoj će se raditi je 10,3 km a vrednost je 30 miliona dinara.
U ovu svrhu biće neophodan i rebalans budžeta grada Leskovca jer je prvobitno u ovu svrhu bilo planirano 10 miliona.

Pod sanacijom se podrazumeva krčenje šiblja i drugog rastinja, mašinski iskop radi proširenja kanala, kao i drugi građevinski radovi. Do sada se iz budžeta grada nikada nije izdvajala veća cifra za vodoprivredne radove.
Stanovnici Velikog Trnjana izrazili su zahvalnost na pomoći koja im je bila neopnodna da nastave normalnan život svojih porodica.
Kada je reč o odbrani od poplava, treba raditi na rešavanju uzroka, a ne posledica. Kada je reč o uređenju vodotokova drugog reda koji su u nadležnosti grada Leskovca uređeno je 120 kilometara vodotokova drugog reda na 110 lokacija i za te namene izdvojena je suma od 45 miliona dinara.
Ovom su prilikom meštanima Velikog Trnjana uručeni i pakete sa osnovnim životnim namirnicama koje je obezbedio grad Leskovac.