DruštvoVesti

SVETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine proglasila je 20. februar za Svetski dan socijalne pravde.
Prepoznato je da su društveni razvoj i socijalna pravda preduslovi ostvarivanja mira i bezbednosti unutar i između država, a tim povodom se oglasio i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
Cilj obeležavanja ovog dana je da se probudi svest kod svih ljudi o značaju iskorenjivanja siromaštva, povećanja zaposlenosti, obezbeđivanju odgovarajućih uslova za kvalitetan rad, bez podela prema rodnoj i rasnoj pripadnosti, kao i socijalnom boljitku i pravdi za sve ljude.
Ovom prilikom gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović poručio je da ovaj dan dočekujemo svesni da je socijalna pravda moguća jedino ako se zajedno borimo protiv nejednakosti, siromaštva i svih oblika diskriminacije. Godinama unazad, grad Leskovac nastoji da učini ovo društvo pravednijim, a njegove resurse dostupnim svima. Pre svega kontinuiranim otvaranjem fabrika i smanjenjem nezaposlenosti, a zatim finansiranjem projekata iz oblasti socijalne zaštite i insistiranjem na rodnoj ravnopravnosti umnogome je poboljšan položaj pripadnika osetljivih društvenih grupa i pokazana posvećenost težnji da one imaju budućnost kojoj mogu da se raduju.
Današnji dan i podsećanje na važnost poštovanja svih ljudskih prava i stvaranje mogućnosti za njihovo ostvarivanje su korak više u stvaranju pravednog društva kakvo želimo, navodi se u saopštenju na sajtu grada Leskovca.