U DECEMBRU, ISPLATA UVEĆANIH NOVEMBARSKIH PENZIJA

Povećanje penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 9 odsto, odnosi se na sve korisnike penzija i ostalih prava. Njhova isplata će se izvršiti od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, početkom decembra tekuće godine.

Kao što ni do sada, pri svakom prethodnom usklađivanju penzija i ostalih prava, nije bilo potrebno da korisnici penzija i ostalih prava podnose bilo kakav zahtev Fondu da bi im se isplatio usklađeni iznos, tako ni sada, a ni u buduće, ne treba podnositi zahtev, s obzirom na to da će se uvećanje obračunati i isplatiti od strane Fonda u redovnom postupku, bez donošenja pojedinačnih rešenja.
Povećanje penzija od devet odsto za novembar u celini, pokriva se sredstvima iz izvornih prihoda Fonda, odnosno iz naplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i država neće morati da dotira ni jedan dinar za isplatu uvećanih penzija.
Uplaćeni prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu januar – oktobar tekuće godine viši su od planiranih za 12,28 milijardi dinara, odnosno 2,32 odsto
Za milion 650 hiljada penzionera, ovo je vrlo ohrabrujuća informacija.