U LESKOVCU SE RAZVIJA RURALNI TURIZAM

U organizaciji grada Leskovca, Odeljenja za privredu i poljoprivredu – Odseka za lokalno-održivi razvoj i Turističke organizacije grada Leskovca održana je  konferencija pod nazivom „Ruralni turizam u funkciji razvoja  grada Leskovca u prostorijama Akademije strukovnih studija Južna Srbija.

Od jednog seoskog turističkog domaćinstva u 2020.sada ih ima sedam na teritoriji grada Leskovca, a u najavi je i selo Babičko.

Cilj današnje konferencije je bio da se apostrofira značaj ruralnog turizma za sveukupni razvoj grada Leskovca, predstave dosadašnji rezultati u ovoj oblasti i povežu sve aktere koji učestvuju u planiranju, razvoju i promociji turizma i turističke ponude na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i svi zainteresovani učesnici za oblast ruralnog turizma. Na teritoriji grada Leskovca sa 144 naseljenih mesta se beleži porast, odnosno udvostručenje broja  onih domaćinstava koja se bave ruralnim turizmom,  a u najavi sui  čitava sela koja bi mogla da se bave ovom delatnošću.

U strategiji razvoja turizma Srbije ruralni turizam je važan i prepoznat za period od 2016.do 2025.godine kao jedan od prioritetnih turističkih proizvoda, što je posebno došlo do izražaja tokom epidemije korona virusa, naglasila je Jasna Simović, šef resora za razvoj turističkih ponuda minsitarstva turizma. Država pruža podršku razvoju turizma kroz subvencije, kredite i obuke, ali mnogo toga zavisi i od prepoznavanja značaja ove oblasti lokalnih samouprava .

Grad Leskovac je izradio i strateški dokument kao smernicu pod nazivom Program razvoja turizma sa akcionim planom za petogodišnji period od 2020.do 2025.godine.