U TOKU KONKURS ZA UPIS U VOJNU AKADEMIJU I VOJNE ŠKOLE

Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis u vojne škole, koji će trajati od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Ovogodišnjim konkursom predviđen je upis za 100 budućih kadeta Vojne akademije i 25 Medicinskog fakulteta VMA, kao i 80 učenika Vojne gimnazije i 70 učenika Srednje stručne vojne škole.

Vojna akademija u školskoj 2022/2023. godini nudi osnovne akademske studije na smerovima: Kopnena vojska, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Vojno vazduhoplovstvo, Vojnosaobraćajno inženjerstvo i Ekonomija odbrane.

Pravo da konkurišu za upis osnovnih studija na Vojnoj akademiji imaju mladići i devojke rođeni 2001. godine ili kasnije, odnosno 2002. godine ili kasnije za studije na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije. Neophodan uslov je, takođe, da kandidati imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.

Za kadete studijskih programa Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite i Vojnosaobraćajno inženjerstvo biće potrebna diploma četvorogodišnje srednje škole tehničke struke ili gimnazije, dok će za Medicinski fakultet VMA, osim svršenih gimnazijalaca moći da konkurišu i oni sa diplomama srednjih škola zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine.

Selekcija kandidata za Vojnu akademiju realizuje se u dva dela.
Selekcija za buduće vojne lekare imaće tri faze.

Školovanjem u Vojnoj akademiji kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje diplomiranog oficira, diplomiranog inženjera tehnologije, diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva, diplomiranog inženjera mašinstva, diplomiranog inženjera saobraćaja i diplomiranog ekonomiste, zavisno od studijskog programa koji završe.
Posle završenih studija kadeti Vojne akademije biće proizvedeni u čin potporučnika odgovarajućeg roda ili službe, dok će svršeni diplomci Medicinskog fakulteta postati potporučnici sanitetske službe.
Za status učenika Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1.300 kaplara“ u Beogradu pravo prijavljivanja imaju dečaci i devojčice rođeni 2006. godine ili kasnije.

Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su u obavezi da nastave školovanje u Vojnoj akademiji.

Školovanje u svim vojnim školama je besplatno, a kadetima i učenicima obezbeđen je smeštaj, ishrana, odeća, odnosno uniforma, udžbenici i školski pribor, sportska oprema, zdravstvena zaštita i odgovarajuća mesečna novčana primanja. Pored vrhunskog obrazovanja Vojna akademija, Medicinski fakultet VMA, Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola nude brojne mogućnosti za vannastavne sadržaje i podstiču razvoj talenata i interesovanja svojih kadeta i učenika.

Ministarstvo odbrana poziva sve zainteresovane kandidate i kandidatkinje da se prijave na konkurse, steknu vrhunsko obrazovanje i postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije!

Konkursi su otvoreni od 15. februara do 31. marta 2022. godine.

Detaljne informacije o konkursima za upis u vojne škole mogu se pronaći na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/konkursi-za-upis-u-vojne-skole