DruštvoVesti

U TOKU RADOVI NA ŠARANICI U PEČENJEVCU

U selu Pečenjevcu je u toku izgradnja potpornog zida i uređenje dela korita reke Šaranice, a vrednost predviđenih radova koji se finansiraju iz gradskog budžeta je preko 20 miliona dinara.
Reč je o radovima na izradi potpornog zida i uređenju dela korita reke Šaranice u dužini od L=90 m, u zoni mostova, u Pečenjevcu, za šta su iz budžeta opredeljena sredstva u visini 20,1 milion dinara.
„Grad nastoji da svake godine povećava novčana sredstva iz budžeta za ovu oblast, a sve u cilju redovnog održavanja postojećih vodotoka i sprečavanja nastajanja poplava i preventivnog ublažavanja posledica njihovog delovanja. Za tekuću, 2024. godinu, operativnim planom su predviđeni radovi na 13 lokacija u ukupnoj vrednosti od 41.954.268,42 dinara“ kazao je u izjavi za novinare Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

Rade Velinov, šef odeljenja za privredu i poljoprivredi je kazao da su u završnoj fazi radovi na više lokacija na Rudarskom kanalu, to je deonica od železničke pruge prema kasarni Južni logor, KO Bratmilovce površina tog kanala je 2 km, vrše se radovi na prihvatnim kanalima u KO Vlase prema Gornjem i Donjem Trnjanu i Gornjem i Donjem Sinkovcu do hisarskog kanala, 4,8 km je deonica. U Donjoj Slatini ova utvrda je završena pre par dana, tako da svi radovi u skladu sa operativnim planom idu planiranom dinamikom.

Grad Leskovac, počev od 2012. godine, redovno donosi Operativne planove odbrane od poplava za vode drugog reda. Planovima se određuju radovi na čišćenju i regulaciji propusta, vodotokova, rasteretnih i odvodnih kanala, kao i preventivni radovi na kritičnim deonicama. Za ove radove Grad je za period 2012 – 2023. godine, izdvojio oko 145 miliona dinara, ne računajući radove na rasteretnom kanalu Tulovske reke koji su vredni 37,5 miliona dinara.