DruštvoVesti

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U MEDVEĐI

Opština Medveđa dobila paket podrške za program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“.
Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, vredan je 4 miliona evra i zajednički ga finansiraju Evropska unija i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa MDULS i SKGO.

Opština Medveđa spada u 50 lokalnih samouprava u Srbiji koje su kroz Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, dobile tzv. „paket podrške“.
Zahvaljujući projektu, opština Medveđa pravi veliki iskorak ka stvaranju službeničkog sistema koji će omogućiti profesionalno usavršavanje zaposlenih kao i ocenjivanje njihovog rada.
Na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Saveta Evrope, koji sprovodi Program, i kolegama iz drugih lokalnih samouprava, govorilo se o rezultatima primene i pozitivnim pomacima u funkcionisanju uprave. Ovim paketom podrške će lokalna samouprava imati priliku da nastavi sa radom na profesionalizaciji lokalne uprave, što je jedini ispravan način za uspostavljanje efikasne lokalne uprave koja radi u korist građana i privrede.
Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, vredan je 4 miliona evra i zajednički ga finansiraju Evropska unija i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa MDULS i SKGO.