DruštvoVesti

USVOJENI PLANOVI JAVNIH I JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEĆA ZA NAREDNU GODINU NA DANAŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA

Skupština grada Leskovca na današnjem zasedanju usvojila je izmedju ostalog programe poslovanja za narednu 2021.godinu pojedinih javnih i javno-komunalnih preduzeća.

Skupština grada je  na današnjoj sednici utvrdila prestanak mandata odbornika Žikice Nestorovića sa izborne lise SPS zbog podnošenja ostavke i potvrdila mandat odbornika Igoru Jakupoviću  sa iste izborne liste kao prvom narednom kandidatu.

Data je saglasnost  na predlog Deklaracije  o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima  u gradu Leskovcu i Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju grada Leskovca.

Odbornici su usvojili  odluku o pristupanju grada Leskovca u članstvo Udruženja Pokret za decu tri plus koje pruža brojne pogodnosti porodicama sa više dece.

Data je saglasnost  na tromesečni izveštaj za treći kvartal o praćenju rada  javnih i javno-komunalnih preduzeća  kroz analizu rada od početka godine do kraja septembra,  na preldog izmena i dopuna  plana i programa investicija i komunalnog održavanja za potrebe grada sa finansijskim izveštajem za ovu godinu, predlog izmena i dopuna plana i programa investicija   i komunalnog održavanja za narednu godinu, kao i na predlog Aneksa 1 ugovora   o pražnjenu fekalnih tankova  i čišćenje  kanalizacione mreže  na lokaciji Zelena zona za ovu godinu.

Skupština je usvojila sporazum između grada Leskovca, Apoteke i „Farmalogist“ d.o.o. iz Beograda, kojim  ovom dobavljaču lekova kao poveriocu Apoteke treba da se isplati na ime dugovanja  94.350.392,77 dinara, i to  62.220.510,99 kao osnovni dug i  zatezne  kamate u iznosu od preko  30 miliona dinara.  Istaknuto je da će dugovanja biti isplaćena i drugim dobavljačima, a radnicima do kraja naredne godine.

Data je saglasnost na  program poslovanja JP ,,Urbanizam i izgradnja”  za narednu godinu sa operativnim planom vršenja usluga.

Data je saglasnost na program poslovanja JKP ,,Toplana” , JKP ,,Komunalac”, JKP ,,Grdelica”  sa programom  korišćenja sredstava iz budžeta grada za 2021.godinu i JP ,,Pijaca” , kao i na  program rada leskovačkog ,,Vodovoda”.  

Jedno od preduzeća koje se suočilo ove godine sa velikim problemima je JP ,,GAS” čije je poslovanje naročito pogodila epidemija korona virusa, a trebalo bi kako kaže direktor ovog preduzeća Ivan Djordjević korigovati i cene usluga koje se od 2015.godine nisu menjale, ali ne na teret putnika.

Usvojen je i  program rada za narednu godinu JP ,,Dom” koje polako izlazi iz dubioze,  i počinje sa pozitivnim poslovanje, a dugovanja prema radnicima biće izmirena u naredne četiri godine.

Skupština grada je razrešila i  imenovala Roberta Tomića na mesto gradskog pravobranioca zbog isteka mandata.

Usvojen je predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije Skupštine grada Leskovca za sprovodjenje  javnog konkursa  za izbor direktora  javnih i javno-komunalnih  preduzeće čiji je osnivač grad.

Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora JP ,,Pijaca” i JKP ,,Dom” sa tekstom konkursa.  

Razrešenjem, izborom i imenovanjima članova upravnih odbora završeno je današnje zasedanje gradske skupštine.